Vi har tillbehör och reservdelar till de flesta förekommande fabrikat . om du inte vill skruva själv så har vi en fullständig serviceverkstad med superduktig personal. vi ombesörjer även besiktning av din släpvagn. Vi har givetvis alltid stort lager med reservdelar hemma på hyllan. Finns inte det du behöver så beställer vi hem detta på ett par dagar. Välkommen! Även stort  lager med gallergrindar och kåpor samt vinterhjul mm till de flesta fabrikat.

© Copyright Solberga Släp AB

Post/Besöksadress:

Solberga Släp AB
Berglundavägen 12A
702 36 Örebro

Telefon: 019-291190
Mobil: 073-9231010
E-post: info@solbergaslap.se