Vi ombesörjer reparationer av de flesta fabrikaten på marknaden till humana priser. Vi besiktigar gärna din släpvagn efter reparation.  Du kan sedan hämta ditt släp besiktigad och körklart Ring gärna eller kom förbi för att boka en tid eller om du vill ha ett kostnadsförslag.

© Copyright Solberga Släp AB

Post/Besöksadress:

Solberga Släp AB
Berglundavägen 12A
702 36 Örebro

Telefon: 019-291190
Mobil: 073-9231010
E-post: info@solbergaslap.se